Moed in een methode

Als mensen me vroegen wat ik als coach of trainer precies doe dan kon ik dat niet altijd zo scherp verwoorden als ik wilde. Ik heb een volle professionele rugzak en afhankelijk van wie de vraag stelde gaf ik antwoord. Eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit wat ik precies doe, want ik hoor terug dat mijn klanten zichzelf meer waarderen, hun lach herontdekken en met een grotere zelfcompassie hun weg in het werkzame leven vervolgen. Dat is genoeg, want daar doe ik het voor. 

Maar hij knaagde aan me. Die vraag. Want wat doe ik nu precies? Ik heb het kunnen vangen in mijn “MOED-methode.”

Deze staat voor:
M Mindset. Voorbij fixed- of groei- gaat mindset over de terugkerende dagelijkse keuze om jezelf een goed leven te gunnen en te doen en laten wat daarvoor nodig is.

O Ontregeling. Door je uit balans te brengen leer je er telkens weer naar terug te gaan. Net als die wankelpoppetjes met zo’n belletje in hun buik waar jonge kinderen uren mee spelen. Wij doen dit door improvisatie en theaterspelletjes waarbij fouten maken niet mogelijk is en alles wat je doet genoeg is.

E Emoties. Door je emoties te ontcijferen ontdek je hoe ze jou de weg wijzen naar de jou zo gewenste toekomst.

D Dromen. Ook al weet je nog niet exact waar je pad toe leidt, je weet wel dat je jouw dromen achterna mag. De eerste stap is altijd in de richting van wat voor jou belangrijk is dus daar gaan we elke keer naar terug.

Horen hoe het klinkt als ik het vertel? Sparren over moed en verlangen? Of gewoon eens (online) koffiedrinken? Stuur me gerust een bericht.