Privacy

Privacystatement

laatste update: 20 april 2018

Ik, Marielle van Duijnhoven Lifecoach, vind jouw privacy net zo belangrijk als jij.
Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie, die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Om je aanvragen voor gratis e-books, video’s of gesprek via de nieuwsbrief, je aanmelding voor een gratis webinar of masterclass of om je aanmelding voor een van mijn diensten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik jouw e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen met gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement informeer ik je hoe ik de gegevens of informatie die je met me deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met me deelt:
online als je mijn website www.thesensitiveway.com bezoekt, jouw contactgegevens achterlaat om gratis de nieuwsbrief of informatie te ontvangen;

offline als je informatie met me deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft op een event, omdat je de nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst offline koopt. Door onze websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en
de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op onze websites. Ook wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op de website worden de gegevens die je deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar me verstuurd.
Ik geef jouw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL

Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via de nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van de enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vraag ik je om jouw gegevens met me te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.
Wanneer je een dienst aanschaft, dan vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vragen we je BTW nummer zodat we de BTW kunnen verleggen. Je straatadres vraag ik om de factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor individuele coaching, support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van onze trainingen, programma’s of diensten.

Ik gebruik voor jouw bestelling een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken sturen we jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit onze beveiligde betaalomgeving naar onze Payment Service Provider Sisow en naar ons facturatiesysteem Autorespond. Sisow voert voor ons jouw betaling uit. De facturen die je van ons ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd door Autorespond. Ik wijs je er voor de volledigheid op dat Sisow, Autorespond en Google voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN

Ik mail of bel je om de diensten die je hebt aangeschaft te leveren, zoals, de registratielink voor onze leeromgeving, de factuur en updates in de leeromgeving. Ik stuur je als je een product of dienst bij ons hebt gekocht, daarna de nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s.
Ik mail je (als je geen dienst hebt afgenomen) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, de inspiratiemail met updates van de blogs en video’s.

Ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd freebies en waardevolle informatie. Hierna zal ik je niet automatisch op de maillijst zetten, maar je vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet.
Ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten. Ik bel je voor individuele coaching en om afspraken met maken voor een coachsessie.

Ik mail je (ik gebruik hiervoor gmail of marielle@thesensitiveway.com) om je tussentijds te informeren over het coachtraject en om je gedurende het coachtraject inhoudelijke te begeleiden, indien we dat zo afspraken en dit niet telefonisch of persoonlijk besproken is.
Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mij en mijn diensten,
om je te informeren over mijn diensten en die van samenwerkingspartners als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden.
Ik hou hiervoor graag bij wat je eerder hebt gekocht of aangevraagd, zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij ons hebt gekocht.
We gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie ik werk uitbesteed (zoals technisch support, administratief support en klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van diensten, bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen en problemen bij het inloggen in onze leeromgeving voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op de website voor de nieuwsbrief of webinars en andere toffe gratis dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruik hiervoor het mailprogramma Autorespond. Dat betekent dat Autorespond jouw gegevens ook ontvangt. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet hebt aangegeven ook onze inspiratiemails te willen ontvangen. De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen via de links onderaan elke mail die je ontvangt.

Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van ons ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kan ik (een deel van) de diensten niet aan je leveren en ik kom graag na wat ik beloof.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar mariellevduijnhoven@gmail.com
Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij

de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP ONZE WEBSITES OF SOCIAL MEDIA
Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op een blog, in de chat tijdens een webinar of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

Eventuele wijzigingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT

We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar mariellevduijnhoven@gmail.com zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

Marielle van Duijnhoven Lifecoach Kraanvogel 22
5527 HS Boekel
KvK 63292750