VeerkrachtVersterker #2 Aandacht

Eerder schreef ik dit blog over vaardigheden voor het vergroten van veerkracht.  De komende weken komen alle afzonderlijke vaardigheden aan bod. De eerste ging over onbevangenheid. Als tweede neem ik je mee naar "aandacht".

Ons geluk hangt volgens experts in grote mate af van onze autonomiebeleving, creativiteit en vrijheid. De basis hiervoor is gelegen in de vaardigheid “aandacht”.

Aandacht kun je onderverdelen in 3 richtingen.
De focus naar binnen (op onze waarden, besluitvorming en intuïtie), de focus naar buiten (op de contacten om ons heen) en de focus op het overige (op inzichten in de wereld).

Waar je normaal bijvoorbeeld de aandacht bij jouw omgeving kunt hebben, zal tijdens stress jouw aandacht naar binnen schieten. Een sensitief mens voelt dan bijvoorbeeld alleen nog maar de eigen bonkende hartslag in de keel. Mensen die niet graag willen falen, zien bijvoorbeeld juist alle ogen op zich gericht. Een veerkrachtig leven vraagt dat we ze alle drie onder de knie hebben. Door bewust je aandacht te kunnen richten of behouden krijg je weer grip op je autonomiebehoefte.

Je kunt aandacht vergelijken met een spier. Train je hem te weinig, dan verslapt hij, gebruik je hem regelmatig, dan wordt hij sterker. Het “doen” staat centraal. Om aandacht te trainen gebruiken we o.a. speelse interventies als drama en improvisatie.

Hier lees je meer over de volgende vaardigheid "Toelaten".