VeerkrachtVersterker #4 Aangaan

Eerder schreef ik dit blog over vaardigheden voor het vergroten van veerkracht.  De komende weken komen alle afzonderlijke vaardigheden aan bod. Na onbevangenheid, aandacht en toelaten neem ik je nu mee naar "Aangaan".

Aangaan is het, in een veilige setting en met kleine stapjes, opzoeken van dat wat je spannend vindt, wat je stress oplevert of wat je neigt te vermijden.

Onze gedachten bedenken heel makkelijk de grootste rampen voor een situatie die jij spannend vindt. Alleen het denken maakt al dat je de stress op voelt lopen. Vermijding van dergelijke situaties is dan een vaak gebruikte strategie die ons op korte termijn uitstekend helpt.

Op de langer termijn loopt de spanning echter alleen maar op. Dit kan een belangrijke basis zijn voor de voortdurende worsteling met je emoties. Om ècht te dealen met de spanning mag je de situatie aangaan om te kijken of die beren op de weg er wel ècht zijn.

Alsof-spel, oefenen met fysieke opdrachten en opknippen in minder spannende activiteiten geven de gelegenheid jouw rijke palet aan gevoelens te ervaren en er oké mee te worden.

In een veilige setting kun je als het ware de druk van de ketel halen. Hierdoor hoef je als temperamentvol mens minder bang te zijn dat emoties overlopen. In de workshops en trainingen staat aangaan centraal. Hierdoor kun je, in een veilige setting, oefenen met het gewend raken aan ongemakkelijke emoties en de fysieke sensaties. Het wordt zo makkelijker om dit ook in het dagelijks leven aan te gaan.

Hier lees je meer over de volgende vaardigheid "Flexibiliteit."