VeerkrachtVersterker #5 Flexibiliteit

Eerder schreef ik dit blog over vaardigheden voor het vergroten van veerkracht.  De komende weken komen alle afzonderlijke vaardigheden aan bod. Vandaag neem ik je, na onbevangenheid, aandacht, toelaten en aangaan, mee naar "Flexibiliteit".

Flexibiliteit ligt in het verlengde van aangaan, waar ik de vorige keer over schreef. Ook flexibiliteit gaat over het leren omgaan met gevoelens die je normaal gesproken uit de weg gaat, zoals frustratie of afkeuring. Flexibiliteit gaat nog een stapje dieper, namelijk door aan de slag te gaan met de gevoelens die eronder liggen, zoals schaamte en ongemak.

Hier maken we de stap van weten naar voelen, van kennis hebben naar het toepassen. Het voelt ongemakkelijk en daarom lastig om iets oncomfortabels te doen. Je mag jezelf er daarom aan blijven herinneren waarom je dit wilt leren en waarom het belangrijk is dat je dit leert.

Doen wat je normaal nooit doet of wat “niet hoort” helpt je om oké te worden met dat wat niet bij jou als persoon 'hoort'. Je leert soepeler in het leven te staan, omdat het bijdraagt aan jouw emotionele en sociale gevoel van vrijheid. Het uitgangspunt bij flexibiliteitsoefeningen is dat je, wanneer je schaamte of ongemak voelt opkomen, de kans kan pakken om ermee te oefenen.

Zeker voor sensitieve mensen, waar het extra open staan voor prikkels en de diepgaande verwerking ervan gevolgen heeft voor hoe ze emoties ervaren, is het belangrijk om vriendjes te worden met die emoties. In de workshop en training staat “doen” centraal. Die ongemakkelijke gevoelens in een veilige, speelse setting opzoeken, ermee spelen en eens “iets anders” doen helpen hierbij, waardoor het makkelijker is om dit ook in het dagelijks leven aan te gaan.

Hier lees je meer over de volgende vaardigheid "Gelijkwaardigheid"