VeerkrachtVersterker #6 Gelijkwaardigheid

Eerder schreef ik dit blog over vaardigheden voor het vergroten van veerkracht.  Eerder kwamen de vaardigheden onbevangenheid, aandacht, toelaten, aangaan en flexibiliteit aan bod. Vandaag neem ik je mee naar de een na laatste, "Gelijkwaardigheid".

Alles wat we doen of laten, zeggen of verzwijgen in onderling contact doen we om een eigen behoefte te vervullen. Hier kun je dus ontzettend veel uit te leren over deze persoonlijke behoeftes. Dit kun je doen door je bewust te worden van de manier waarop je communiceert met anderen of anderen met jou. In deze communicatie zijn we namelijk continue bezig met het verhogen of verlagen van onze of andermans status. Deze verhogingen en -verlagingen hangen samen met onze gevoelens en emoties en is daarom een belangrijke vaardigheid om mee te kunnen spelen.

Hierbij is het belangrijk om juist naar de beweging tussen die statussen te kijken, in plaats van ze het label “hoog” of “laag” te geven. In de beweging is (gebrek aan) gelijkwaardigheid voel- en zichtbaar. Je voelt een verhoging of verlaging bij een gebeurtenis in je lichaam of daarbuiten door bijvoorbeeld zweten, blozen of trillen. De ander reageert weer op deze, vaak subtiel, zichtbare en voelbare reactie en vice versa.

Als je je bewust leert zijn van de statuswijziging dan begint het echte voelen en kun je bewust overgaan tot een nieuwe actie zoals besluiten wel of niet te reageren met een bepaald gedrag. Omdat jij je er bewust van bent, doorbreek je automatische patronen en  ontstaat speelruimte. Hierdoor is er de mogelijkheid om afstand te nemen, waardoor je gemakkelijker tot oplossingen komt die de ander kan accepteren en waar jezelf ook helemaal achter staat.

Hier lees je meer over de volgende en tevens laatste vaardigheid "Waarde(n)vol leven"