VeerkrachtVersterker #1 Onbevangenheid

Eerder schreef ik dit blog over vaardigheden voor het vergroten van veerkracht.  De komende weken komen alle afzonderlijke vaardigheden aan bod. Als eerste neem ik je mee naar "onbevangenheid".

Onbevangenheid gaat over opmerkzaamheid. Als het ware zonder geheugen, met een schone lei, opmerkzaam voor wat zich aandient in de huidige situatie. Wanneer je uitgedaagd wordt in je onbevangenheid dan merk je dat door daar waar je aandacht naartoe gaat. Naar jouw eigen gedachten? Naar de reactie van de omgeving? Word jij je sterk zelfbewust? Of weet jij je snel te herpakken?

We leren van eerdere ervaringen. Wanneer we hierin geconfronteerd worden met lastige of stressvolle omstandigheden dan krijgt ons emotionele brein, dat denkt in goed of fout en veilig of onveilig, de overhand. Van oudsher, in het belang van onze overleving, hebben we dit systeem nodig om gevaar goed in te schatten en adequaat te handelen. Het maakt ook dat we vrij primair kunnen reageren in een wereld die nu eenmaal niet zwart-wit is, maar een smeltkroes van de meest uitbundige kleuren.

In onze drukke, snelle maatschappij, met veel stressprikkels neemt deze primaire manier van reageren vaak een grote positie in. Ken je het dat een enkele oordelende gedachte je hele dag over kan nemen? Wanneer we 'onbevangenheid' trainen merk je pas hoe snel we ons oordeel klaar hebben. En hoe ons dat dus belemmert in het contact met onze omgeving en onszelf. Het op die momenten leren aanspreken van ons denkende brein vergt vaardigheid en oefening.

We trainen onbevangenheid door denken en doen te combineren. In situaties waarin iets te winnen of verliezen is worden we ons dit pas echt bewust. Het zijn daarom de oefeningen waarvan je niet zeker weet of je ze kunt, maar die je nieuwsgierig aangaat, benieuwd naar wat er te leren valt. In een veilige, speelse setting te oefenen met dat gedrag, die keuzes en die opties die je in je normale leven niet zo snel zou kiezen. Waarbij het gelóóf dat je fouten mag maken en mild bent naar jezelf leidend zijn. Het “doen” staat centraal, onbevangenheid is daarom een belangrijk onderdeel.

Hier lees je meer over de volgende vaardigheid "Aandacht"